Smluvní podmínky Unie Canna (“Smlouva”)

Tato dohoda byla naposledy upravena 5.

Přečtěte si prosím tyto Smluvní podmínky zcela pomocí https://cannaunion.com který je vlastněna a provozována společností CBD Costa Del Sol Lab, S.L. Tato smlouva dokumentuje právně závazné podmínky spojené s používáním stránek v https://cannaunion.com

Používáním nebo přístupem k webovým stránkám jakýmkoli způsobem, prohlížením nebo prohlížením stránek nebo přidáním vlastního obsahu na stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami.

Používání těchto stránek

Všechny produkty na této webové stránce jsou určeny pro legální použití a nesmí být používány nebo diskutovány způsobem, který je nezákonný. Jako spotřebitel, je vaší odpovědností znát místní, státní a federální zákony před provedením nákupu.

Souhlasíte s tím, že naše webové stránky budete používat pouze pro zákonné účely. Obtěžování jakýmkoli způsobem nebo formou na webu, včetně e-mailu, chatu nebo používání obscénního nebo urážlivého jazyka, je přísně zakázáno. Zosobnění ostatních, včetně Canna Unie nebo jiného licencovaného zaměstnance, hostitele nebo zástupce, stejně jako ostatních členů nebo návštěvníků tohoto webu, je zakázáno. Nesmíte nahrávat, zveřejňovat, distribuovat nebo jinak publikovat nebo přenášet prostřednictvím těchto stránek žádný obsah nebo materiál jakéhokoli druhu, který je nezákonný, podvodný, hanlivý, hanlivý, obscénní, rouhačský, výhružný, hanlivý, narušující práva na soukromí nebo publicitu, zneužívající, nezákonný nebo který jinak považujeme za nežádoucí nebo který může představovat nebo podporovat trestný čin, porušovat práva jakékoli strany nebo které mohou jinak vést k odpovědnosti nebo porušení platných místních , státního, vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Nesmíte na web nahrávat komerční obsah ani je používat k tomu, abyste ostatní přiživít, aby se připojili k jakékoli jiné komerční online službě nebo jiné organizaci nebo aby se stali členy jakékoli jiné komerční online služby.

Duševní vlastnictví

Stránky a veškerý její původní obsah jsou výhradním vlastnictvím CBD Costa Del Sol Lab, S.L. a jsou jako takové plně chráněny příslušnými mezinárodními zákony o autorských právech a dalších právech duševního vlastnictví.

Odškodnění

Odškodníte nás a naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, poskytovatele licencí, poskytovatele obsahu, poskytovatele služeb, zaměstnance, agenty, vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře a dodavatele (souhrnně “odškodněné strany”) za to, že nás a naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, jiné než výslovně povolené v těchto Smluvních podmínkách. Souhlasíte s tím, že odškodněné strany nebudou mít žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli takovým porušením nebo neoprávněným použitím, a souhlasíte s tím, že odškodníte veškeré výsledné ztráty, škody, rozsudky, odměny, náklady, výdaje, poplatky za právní zastoupení a poplatky za znalce odškodněných stran v souvislosti s nimi. Odškodníte a ochráníte odškodněné strany od a proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetími stranami vyplývajícím z vašeho používání informací nebo produktů přístupných z těchto stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše stránky obsahují řadu odkazů na jiné webové stránky a online zdroje, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností CBD Costa Del Sol Lab, S.L.

CBD Costa Del Sol Lab, S.L. nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo obecnými postupy některé z těchto stránek a / nebo služeb třetích stran, a proto nemůže převzít odpovědnost za obsah nebo obecné postupy. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste si přečetli všechny smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte v důsledku sledování odkazu, který je zveřejněn na našich stránkách.

Změny této smlouvy

CBD Costa Del Sol Lab, S.L. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky. Činíme tak zveřejněním a upozoráním na aktualizované podmínky na webu. Vaše rozhodnutí pokračovat v návštěvě a používání stránek po těchto změnách představuje váš formální souhlas s novými smluvními podmínkami.

Proto vás žádáme, abyste tyto změny příležitostně zkontrolovali a zkontrolovali. Pokud nebudete souhlasit s žádným ustanovením této smlouvy nebo s jakýmikoli změnami, které provedeme v této smlouvě, žádáme a doporučujeme vám, abyste okamžitě nepoužívali nebo nepřekračovali přístup na stránky Canna Union.

Příslušnosti

Veškeré spory budou řešeny v EU

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, neváhejte nás kontaktovat na [email protected]